Gamtotyra, aktyvi pažintinė veiklaEvoliucija, mokslo istorijaBiotechnologijos ir bioetikaModerniosios informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme Mokymo ir mokymosi priemonės

Š I A U L I Ų  U N I V E R S I T E T O   E D U K O L O G I J O S   F A K U L T E T O

N a t u r a l  S c i e n c e  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  C e n t r e 

Pradžia Apie centrą Veikla Naujienos Konferencijos Nuorodos Įvairenybės

Direction of Activity

Statusas
Kryptys
Ryšiai
Darbuotojai
Kontaktai

Research activity.

Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centras yra Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto mokslo padalinys, įsteigtas 2006 m.

Research activity

.

Mokslinė metodinė veikla

 
bullet

Gamtamokslinio ugdymo tyrimų planavimas, organizavimas ir vykdymas;

bullet

Gamtamokslinio ugdymo  tyrimų rezultatų sklaida Lietuvoje ir užsienyje;

bullet

Gamtamokslinio ugdymo problemų lyginamoji analizė, būklės monitoringas švietimo institucijose;

bullet

Gamtamokslinio ugdymo standartizavimo klausimai ir jų sprendimas;

bullet

Gamtamokslinio ugdymo programų kokybės nepriklausomas ekspertinis vertinimas ir analizė;

bullet

Tyrimai atliekami regioniniu, šalies bei tarptautiniu mastu.  

bullet

Mokslinis bendradarbiavimas su kitomis mokslo ir studijų institucijomis gamtamokslinio ugdymo srityje.

Mokslinė metodinė veikla

 
bullet

Bakalaurų ir magistrantų, doktorantų ir universiteto dėstytojų įtraukimas į gamtamokslinio ugdymo procesą;

bullet

Bakalaurų, magistrantų, doktorantų ir universiteto dėstytojų mokslinės metodinės kvalifikacijos kėlimas;

bullet

Gamtamokslinio ugdymo tyrimų duomenų bazės kaupimas, bibliotekos formavimas;

bullet

Atvirų metodologinių seminarų, paskaitų ciklų gamtamokslinio ugdymo tyrimų klausimais rengimas, mokslinių konferencijų
organizavimas gamtamokslinio ugdymo klausimais;

bullet

Mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas moksliniuose, metodiniuose ir kituose leidiniuose, straipsnių rinkinių, reprezentuojančių
gamtamokslinio ugdymo srityje atliktus tyrimus, sudarymas;

bullet

Mokslinės metodinės patirties skleidimas, pedagogų įtraukimas į mokslinį tiriamąjį darbą;

bullet

Pedagogų konsultavimas, supažindinimas su gamtamokslinio ugdymo tyrimais ir naujovėmis Lietuvoje bei užsienyje.

Research activity.

Local
bullet Mokslinis metodinis centras "Scientia Educologica"
bullet Lietuvos fizikos mokytojų asociacija
bullet Lietuvos geografijos mokytojų asociacija
bulletLietuvos informatikos mokytojų asociacija
bulletUtenos tarpmokyklinis klubas "VIOLA"

Local
bulletICASE International Council of Associations for Science Education
bullet

IOSTE International Organization for Science and Technology Education

bullet

ESERA European Science Education Research Association

bullet Soziale und pädagogische Maßnahmen e.V., Germany
bullet Ellujaamismatkad, Estia
bullet

University of Hradec Kralove, Czechia

bullet

University of Latvia, Latvia

bullet

Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

bullet

Karelian State Pedagogical University, Russia

bullet

Belarus State University, Belarus

bullet

Palacky University, Czechia

bullet

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

bullet

Sofia University St.Kliment Ohridski, Bulgaria

bullet

University of Cyprus, Cyprus

 

Research activity.

Prof.dr. Vincentas Lamanauskas /Direktorius/  El. paštas:  vincentaslamanauskas@yahoo.com  

  Renata Bilbokaitė, /jaun. mokslo darbuotoja/  El. paštas:  renata.bilbokaite@inbox.lt

Dr. Laima Railienė /Vyr. mokslo darbuotoja El. paštas:  laimarailiene@yahoo.com   

Dr. Loreta Ragulienė /Vyr. mokslo darbuotoja/  El.paštas: loretar@gmail.com  

Dr. Violeta Šlekienė /Vyr. mokslo darbuotoja/  El.paštas: violeta@fm.su.lt

 

Research activity.

Adresas:     P.Višinskio g. 25-119, 76351  Šiauliai, Lietuva

Telefonas:  +370 - 41-595-736

Faksas:       +370 - 41-595-710

El. paštas:  gutcentras@yahoo.com

horizontal rule

                             

Paskutinis papildymas  11/20/14
www administratorius

©
GUTC,
Šiaulių universitetas, 2009