Gamtotyra, aktyvi pažintinė veiklaEvoliucija, mokslo istorijaBiotechnologijos ir bioetikaModerniosios informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme Mokymo ir mokymosi priemonės

Š I A U L I A I  U N I V E R S I T Y,   F A C U L T Y   O F   E D U C A T I O N   

G a m t a m o k s l i n i o   u g d y m o   t y r i m ų   c e n t r a s

Home About Centre Activity News Conferences Links For Contacts

gutcentras@yahoo.com             gamtamu@mail.ru

You are               visitor