Gamtotyra, aktyvi pažintinė veiklaEvoliucija, mokslo istorijaBiotechnologijos ir bioetikaModerniosios informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme Mokymo ir mokymosi priemonės

Š I A U L I Ų  U N I V E R S I T E T O   E D U K O L O G I J O S   F A K U L T E T O

N a t u r a l  S c i e n c e  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  C e n t r e 

Pradžia Apie centrą Veikla Naujienos Konferencijos Nuorodos Įvairenybės

Direction of Activity

     
Centro mokslo darbuotojai prof. dr. Vincentas Lamanauskas, doc. dr. Violeta Šlekienė, droc. dr. Loreta Ragulienė, Renata Bilbokaitė  2012 m. balandžio 26-28 d. dalyvavo XVIII nacionalinėje mokslo konferencijoje "Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2012", kuri vyko Plungės technologijų ir verslo mokykloje.   

Iš kairės: I. Zhikina, A. Broks, I. Portjanskaja, M. Shishonok, V. Lamanauskas, J. Gedrovics

   

 

Centro vyr. mokslo darbuotojas prof. dr. Vincentas Lamanauskas 2012 m. balandžio 9-13 d. dalyvavo tarptautinėje mokslo konferencijoje "Sviridov Readings 2012" (angl. 6 th International Conference on Chemistry and Chemical Education), kuri vyko Baltarusijos valstybiniame universitete (Minskas, Baltarusijos Respublika). V. Lamanauskas skaitė plenarinį pranešimą "Skaitmeninis gamtamokslinis ugdymas: Lietuvos patirtis" (angl. Digital Natural Science Education: the Case of Lithuania).  

   

 

Prof. dr. Vincentas Lamanauskas 2012 m. kovo 06-10 d. lankėsi Kipro universitete ir skaitė paskaitas Kipro universiteto studentams pagal ERASMUS mainų programą.
/A Lecture for the Students at the University of Cyprus, 09 March 2012, Nicosia, Cyprus/
 


 
 

 

 

Direction of Activity

2009

2010

2011

   

Paskutinis papildymas  11/19/12
www administratorius

©
GUTC, Šiaulių universitetas, 2006