Gamtotyra, aktyvi pažintinė veiklaEvoliucija, mokslo istorijaBiotechnologijos ir bioetikaModerniosios informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme Mokymo ir mokymosi priemonės

Š I A U L I Ų  U N I V E R S I T E T O   E D U K O L O G I J O S   F A K U L T E T O

N a t u r a l  S c i e n c e  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  C e n t r e 

Pradžia Apie centrą Veikla Naujienos Konferencijos Nuorodos Įvairenybės

 

Direction of Activity
bullet

Tarptautinės organizacijos

bullet

Nacionalinės organizacijos

bullet

Periodiniai leidiniai Lietuvoje

bullet

Periodiniai leidiniai užsienyje

bullet

Mokslo centrai ir laboratorijos

bullet

Mokytojams ir moksleiviams

Research activity

ESERA European Science Education Research Association

ICASE International Council of Associations for Science Education

IOSTE International Organization for Science and Technology Education

IGEO International Geoscience Education Organisation

GIREP International Research Group on Physics Teaching .

Research activity

Aukuras Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas (Lietuva)

LFMA Lietuvos fizikos mokytojų asociacija (Lietuva)

LGMA Lietuvos geografijos mokytojų asociacija (Lietuva)

LOD Lietuvos ornitologų draugija (Lietuva)

NSTA National Science Teachers Association (JAV)

Scientia Educologica Mokslinis metodinis centras (Lietuva)

Žvejonė Klaipėdos ekologinis klubas (Lietuva)

MPD Mokslo populiarinimo draugija (Lietuva)

Research activity

Dangus Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslo populiarinimo leidinys

Geografijos aidai Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos leidinys 

GU/NSE Gamtamokslinis ugdymas/Natural Science Education – tarptautinis mokslinis metodinis žurnalas

JBSE Journal of Baltic Science Education  – tarptautinis mokslinis žurnalas

Mezonas Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos elektroninis leidinys

MG Mokslas ir gyvenimas –  mokslo populiarinimo leidinys

Man įdomu – bendrakultūrinis - pažintinis žurnalas

Research activity

African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education

AER Astronomy Education Review

Chemistry Bulgarian Journal of Chemical Education

CJSE Chinese Journal of Science Education

CSTA California Journal of Science Education

JESE Journal of Elementary Science Education

JESSE Journal of Earth System  Science Education

JNRLSE - Journal of Natural Resources and Life Sciences Education

JRST Journal of Research in Science Teaching

JSET Journal of Science Education and Technology

JSTE Journal of Science Teacher Education

Nature International Weekly Journal of Science

Nature International Weekly Journal of Science

REC/JSE Revista de Educacion en Ciencias / Journal of Science Education

Resonance -Journal of Science Education

ИМиДЖ Informacinis metodinis - didaktinis el. žurnalas mokytojams (Rusija)

Science in School žurnalas mokytojams, yra elektroninė versija (Vokietija)

Research activity

Virtual Chemistry Virtual laboratory (UK)

ММЛАБ  Лаборатория систем мультимедия МарГТУ (Rusija) Multimedijos sistemų laboratorija

VREL Virtual Reality and Education Laboratory, College of Education, East Carolina University, Greenville, NC USA  

Research activity

Molecularium  Molekulių judėjimo simuliatorius Chemijos ir fizikos mokymui (ES projektas)

GLOBE tarptautinis gamtamokslinio ugdymo projekto svetainė Lietuvoje (tarptautinis projektas, USA; dalyvauja ir Lietuva)

NASA Education Home vidurinės mokyklos mokytojams (USA)

Getting Started: stuff you should know before delving too into Chemistry virtualus chemijos vadovėlis

TryScience vaikų gamtamokslinio ugdymo centras (Kanada)

Planet Science gamtamokslinio ugdymo resursai mokytojams ir moksleiviams (Anglija)

Geography4kids geografija ne tik vaikams

Paskutinis papildymas  01/06/11
www administratorius

©
GUTC, Šiaulių universitetas, 2006