Gamtotyra, aktyvi pažintinė veiklaEvoliucija, mokslo istorijaBiotechnologijos ir bioetikaModerniosios informacinės technologijos gamtamoksliniame ugdyme Mokymo ir mokymosi priemonės

Š I A U L I Ų  U N I V E R S I T E T O   E D U K O L O G I J O S   F A K U L T E T O

N a t u r a l  S c i e n c e  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  C e n t r e 

Pradžia Apie centrą Veikla Naujienos Konferencijos Nuorodos Įvairenybės

 

Direction of Activity

         Centro vykdyti projektai
         Centre vykdomi tyrimai
        

Research activity

 
bullet

Centro darbuotojai nuo 2011 m. sausio 04 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. dalyvauja nacionaliniame projekte "Aurora", kurį vykdo leidykla "Šviesa". Centro tyrėjai atliks numatytus mokslinius tyrimus.

Research activity

 
bulletARiSE - Augmented Reality in School Environments  
(ES 6BP) 
Glaustai apie projektą lietuvių kalba >>>
bullet IQST - Improving Quality of Science Teacher Training in European Cooperation - Constructivist Approach
(ES Socrates Comenius)
Glaustai apie projektą lietuvių kalba >>>

Research activity
bulletInterneto panaudojimas gamtamoksliniame ugdyme   /nacionalinis lygmuo/
bullet Vaiko ir gamtos sąveikos ypatumai   /nacionalinis lygmuo/
bulletIKT panaudojimas gamtamoksliniam ugdyme /tarptautinis lygmuo/: ekspertų ir moksleivių apklausa.
bulletGamtos reiškinių (nagrinėjamų chemijos mokslo) suvokimas: 10 ir 15 metų amžiaus lyginamoji analizė.
bulletPapildytos realybės (Augmented Reality) technologijos panaudojimo mokymui(si) bendrojo lavinimo mokykloje galimybių tyrimas
bulletUgdymas gamtinėje aplinkoje: lyginamoji analizė (tarptautinis lygmuo).

 

Paskutinis papildymas  01/06/11
www administratorius

©
GUTC, Šiaulių universitetas, 2006